Home » Lezingen/workshops

Lezingen en workshops


Workshop Gelaatkunde voor instructeurs 

Gelaatkunde (phrenologie) is een oude wetenschap waarbij men op basis van uiterlijke kenmerken van de mens, iets kan zeggen over karakter en bijbehorend gedrag en communicatieve vaardigheden. Hiermee kan een instructeur heel snel zien met wat voor type mens hij/zij te maken heeft tijdens de les. En op basis daarvan zijn vaardigheden flexibel inzetten om de cursist en zijn/haar hond optimaal te begeleiden.
Vervolgens is de gelaatkunde voor mensen ‘vertaald’ naar gelaatkunde voor honden en ook daar blijkt het verrassend goed te werken en effectief toepasbaar te zijn in de praktijk.
Het lesmateriaal is bedoelt als nascholing voor Kynologisch Instructeurs die al enkele tijd lesgeven in de praktijk en daarin effectiever willen worden.


De nascholing bestaat uit een viertal lessen, verdeelt over 2 dagen met als eventuele aanvulling een 5e les (optioneel) in je eigen praktijk situatie.
De lessen zijn als volgt opgebouwd.


Les 1 en 2 op 18 aug 

 • Les 1 in de ochtend: Introductie Gelaatkunde bij Mens & Hond 

Wat is gelaatkunde?
Oorsprong en historie 
Kiembladen theorie Carl Huter (de gelaatkunde driehoek)
Kiembladen (kleuren) & kenmerken bij mensen
Type hoofd van de mens, versterkt of verzwakt de primaire kleur
Kiembladen (kleuren) & kenmerken bij honden
Type hoofd van de hond, versterkt of verzwakt de primaire kleur
Introductie stapelen en ontstapelen
Definitieve bepaling van de kleuren

 

 • Les 2 in de middag: Verdieping Gelaatkunde bij Mens & Hond 

Stapelen/ontstapelen bij mensen
- Wenkbrauwen, neus, kin, ogen, oren en wat is de relevantie hiervan m.a.w. in de dominantie van het geheel of wat opvalt als detail
- Communicatie driehoek
Stapelen/ontstapelen bij honden
- Vacht (kleur en structuur), ogen, oren, neusbrug, is er een opvallend detail
- Staart 
Ken jezelf en jouw hond op basis van gelaatkunde (vragenlijst)
Waar staan jullie op de gelaatkunde driehoek?

 

Les 3 en 4 op 1 sept.

 • Les 3 in de ochtend : Gelaatkunde in de praktijk (deel 1)
  Kleurcombinaties Cursist, Hond & Instructeur
  Waar bevindt zich de combinatie cursist/hond op de gelaatkunde driehoek?
  Cursisten begeleiden m.b.v. Gelaatkunde (bewegen over de driehoek)
  Handvatten per kleurencombinatie
  Welke kleur ben jij en je hond? (a.d.h.v. vragenlijst)
  Waar loop je tegenaan in de omgang met je hond?
  Is dit te verklaren met gelaatkunde?

 

 • Les 4 in de middag : Gelaatkunde in de praktijk (deel 2)
  Stijlflexibiliteit voor de instructeur
  Cursisten begeleiden op basis van wat gelaatkunde je leert
  Hoe een ‘moeilijke’ combinatie optimaal begeleiden
  Welke oefeningen kun je wanneer inzetten?
  Praktische handvatten benutten

  Iedere les duurt 1 dagdeel (3 uur), inclusief korte pauze
  De kosten voor de 2 dagen bedragen € 240,- per deelnemer 
  Bedrag is inclusief hand-out, koffie/thee en eenvoudige lunch

  De nascholing wordt gegeven door 

  Henk vd Kerkhof & Geerd de Rooij
  Kynnect – verbindt met honden!

Je kunt je voor deze nascholing opgeven via ons inschrijfformulier

w