Home » Contact/ Info » Schoolregels hondenschool

Schoolregels hondenschool school4dogs

Om de lessen bij hondenschool school4dogs goed te laten verlopen hebben we een aantal schoolregels geformuleerd.

 

 • Indien u verhinderd bent een les bij te wonen, geeft u dit dan a.u.b. tijdig door. Dit kan telefonisch, via sms of een e-mail. Tijdens lesuren (zie 'Planning cursussen') gelieve niet te bellen, dan kunt u sms’en. Zonder afmelding geldt deze als 2 gemiste lessen.
 • Heeft u meer dan 2 lessen gemist dan krijgt u geen certificaat en kunt u niet door naar de vervolg cursus.
 • Lessen die op initiatief van hondenschool school4dogs worden afgelast wegens slechte weersomstandigheden of anderszins komen voor rekening van de hondenschool. De lessen worden dan opgeschoven.
 • Indien een les niet doorgaat, wordt dit uiterlijk 1 uur van tevoren op de homepagina van onze website www.school4dogs.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u hier altijd even voor aanvang van de cursus naar te kijken. 
 • Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening.
 • Indien de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus zonder geldige reden, is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 • U wordt vriendelijk doch dringend verzocht wijziging in (mobiele) telefoonnummers en/of e-mailadressen zo spoedig mogelijk door te geven aan hondenschool school4dogs.
 • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn zodat u de groep niet hoeft te storen.
 • Zieke honden (kennelhoest, giardia, etc.) kunnen niet deelnemen aan de lessen. U kunt wel zélf de les bijwonen om thuis met uw hond verder te kunnen trainen.
 • Benodigde vaccinaties, cocktailenting en kennelhoest(neusenting) eventueel titer bepaling is ook toegestaan mits vermeld door de dierenarts in paspoort. Entingen maximaal 1 jaar oud.   
 • Loopse teven mogen meedoen aan de lessen mits dit lukt in de groep na overleg met de trainer.
 • Het gebruik van een prikband en/of slip ketting is niet toegestaan.
 • Bij het betreden van het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn en onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder te staan.
 • Het is verboden zonder toestemming van de cursusleiding gebruik te maken van de hondentoestellen die op het veld staan.
 • Cursisten dienen het veld pas te betreden als de les waaraan zij deelnemen begint. Vooraf is het niet toegestaan om door andere groepen heen te lopen of het veld op andere manieren te gebruiken. 
 • Niet alle honden zijn even sociaal vaardig. Houdt daar rekening mee door uw hond niet zomaar in contact te brengen met andere honden op het les veld. In sommige gevallen kunt u zo’n hond herkennen aan een geel lint dat aan de riem bevestigd word. Indien bij ons vooraf bekend is dat een hond niet sociaal vaardig is, maken wij daar melding van aan onze cursisten, zodat een ieder rekening met elkaar kan houden
 • De begeleider van de deelnemende hond is aansprakelijk voor eventuele schade die een door hem/haar geleide hond veroorzaakt aan personen, honden of overige zaken.
 • Deelname aan de cursussen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Op het veld wordt de hond door max. 1 persoon begeleid, tenzij de cursusleiding anders toestaat. Toeschouwers kunnen toekijken vanaf de zijlijn van het veld.
 • Minimale leeftijd 16 jaar ( Vanaf 12 jaar mogelijk na goed overleg en altijd onder begeleiding van ouder) 
 • Roken, drinken en bellen (tenzij in noodgevallen) is niet toegestaan tijdens de les. 
 • Het slaan, schoppen en/of mishandelen van uw hond is uiteraard uit den boze. U zult hierop direct verwijderd worden van het veld.
 • Voor de voortgang van de cursus is het noodzakelijk dat u op dagelijkse basis dat oefent met uw hond wat op de cursus wordt aangeleerd.
 • Indien u niet tijdig heeft betaald, behoudt hondenschool school4dogs zich het recht voor u de toegang tot de cursus te weigeren.